Kalp Yetersizliği Nasıl Teşhis Edilir?

Doç. Dr. Mehmet Eren Kalp Yetersizliği Nasıl Teşhis Edilir?

Kalp yetersizliği hastaları temel yakınmalarının ne olduğuna bağlı olarak kardiyoloji uzmanlarına, aile hekimine, iç hastalıkları uzmanlarına ve daha nadir olarak da diğer klinik disiplinlere başvururlar. Hekim, hastasını dinleyip muayenesini yaptıktan sonra eğer kalp yetersizliğinden şüphelenir ise aşağıdaki testleri isteyebilir.

Elektrokardiyografi (EKG)

EKG yapılabilmesi için sağlık çalışanı vücudun farklı bölgelerine elektrot adı verilen küçük bantlar yerleştirir. Birer elektrot her iki kola ve bacaklara ve bir kaç elektrot da göğse konulur. Bunlar acı vermez. EKG daha önce kalp krizi geçirip geçirmediğinizi, kalp kasınızdaki değişimleri ve kalp ritminizi gösterir.

Göğüs Röntgeni

Kalbinizin büyüyüp büyümediğini ve akciğerlerinizde sıvı birikimi olup olmadığını öğrenmek için röntgeniniz çekilir.

Kan Tahlilleri

Kolunuzdan kan örneği alınır. Bu örnek laboratuvarda analiz edilerek tam kan sayımı, kan şekeri , sodyum ve potasyum gibi serum elektrolitleri, böbrek fonksiyonlarını gösteren üre, kreatinin değerleri öğrenilir. Gerekli durumlarda karaciğer ve tiroid fonksiyon testlerine , BNP hormonunun seviyesine ve takip hastalarında bazı ilaçların kan düzeylerine de bakılabilir.

Ekokardiyografi (EKO)

Ekokardiyografi ses dalgaları kullanılarak kalbin hareketli görüntülerinin alınmasını sağlayan bir testtir. Bu işleme kalp ultrasonu da denir. Ultrasonu bir bebeğin gelişimini takip etmek için kullanılan yöntem olarak düşünebilirsiniz, ancak ultrason dalgaları aynı zamanda kalbin boyutunu, yapısını ve hareketlerini de göstermektedir.

Diğer Testler

Kalp yetersizliği aslında tek başına bir hastalık değildir. Kalbin yapı ve işlevini bozan birçok hastalığın nihai sonucudur.  Koroner kalp hastalığı (kalp damarlarında daralma), hipertansiyon (yüksek tansiyon), kalp kapak hastalıkları, ritim bozuklukları (aritmiler), şeker hastalığı (diyabet) gibi hastalıklar kalp yetersizliğinin en yaygın görülen nedenleridir. Bu nedenle doktorlar, kalp yetersizliği teşhisi koyduktan sonra altta yatan hastalığı saptamak için daha ileri testlere ihtiyaç duyabilir. Bu testler;

  • Efor testi
  • Kalp sintigrafisi
  • Holter testi
  • Kalp bilgisayarlı tomografisi
  • Kalp MR’ı (manyetik rezonans görüntüleme)
  • Koroner anjiyografi & kalp kateterizasyonu gibi testleri kapsayabilir.

Referanslar: 1. Türk Kardiyoloji Derneği, Kalp Yetersizliği Çalışma Grubu. Hasta bilgilendirme broşürü. http://www.tkd.org.tr/~/media/files/tkd/calisma-gruplari/kalp-yetersizligi/kycg_hastabilgilendirmebrosuru.pdf. Son erişim tarihi: 14 Ağustos 2015. 2. National Institutes of Health. What Is Heart Failure? http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/hf/diagnosis. Son erişim tarihi: 14 ağustos 2015. 3. American Heart Association. Common tests for heart failure. http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/HeartFailure/SymptomsDiagnosisofHeartFailure/Common-Tests-for-Heart-Failure_UCM_306334_Article.jsp. Son erişim tarihi: 14 Ağustos 2015.

Kalbinidinlesen ile ilgili içerikler ve güncellemeler hakkında bilgi almak için e-bülten’e üye olun.